Разликите между Google Analytics 4 и Universal analytics

През последните години Google Analytics Universal се превърна в еталон за уеб анализи със своите мощни инструменти и функционалности за проследяване и анализиране на данни от различни уебсайтове. Той предоставя ценна информация за трафика на сайта, потребителските демографски данни, каналите за придобиване и проследяването на реализациите.

На 16 март 2022 г. Google обяви, че Universal Analytics ще спре да обработва данни и посещения на 1 юли 2023 г. и ще бъде изцяло заменен от Google Analytics 4 (GA4). Сравнително краткият период от време между обявяването на промяната и датата на реализацията й изненада много маркетолози и въпреки че Google Analytics 4 излезе от бета версията си още през октомври 2020 г., приемането му бе сравнително слабо. Именно този факт най-вероятно е повлиял на решението на Google да ускори нещата, като въведе конкретна дата за промяната. В следващите редове ще разгледаме няколко ключови разлики между Google Analytics Universal и Google Analytics 4.

Първата и може би доста съществена разлика е, че GA4 дава повече контрол на бизнеса относно събирането, обработването и съхраняването на потребителските данни. Платформата е обогатена и с изкуствен интелект, който да успее да запълни липсата на данни така, че да не се нарушава целостта на картината. Следващо нововъведение  е, че GA4 не събира и съхранява IP адреси, докато при  Universal Analytics IP адресите могат да се събират освен ако ръчно не се анонимизират. Тук е важно да отбележим и че вече съществува опция за продължителност на съхранение на потребителските данни като фабрично този период е зададен на 2 месеца и може да бъде удължен максимално до 14 месеца. Това разбира се  не означава, че след 14 месеца всички потребителски данни се изтриват изцяло и повече няма да бъдат достъпни, а само, че специфични потребителски данни няма да бъдат налични след изтичането на този период. Освен това Google Analytics 4  разполага и с опция за изключване на  персонализацията на рекламите на потребители от предварително избрани държави.

Следваща разлика между UA и GA4, която ще забележите, е в потребителските сесии. При UA сесията се прекратява след 30 минути неактивност (или спрямо Вашите настройки за времетраене на сесията), както и когато мине полунощ – автоматично се стартира нова сесия. При GA4 началото на сесията генерира идентификатор, с който се свързват всички последващи събития по време на сесията. Подобно на UA, сесията приключва след 30 минути неактивност (или спрямо Вашите настройки за времетраене), но сесиите могат да се пренасят и след полунощ.

Cross-device е другото нововъведение при Google Analytics 4 и представлява активността на даден потребител на различни устройства – телефон, компютър и таблет. Чрез Cross-device проследяването може да установи, че интеракциите, дори и те да са извършени от различни устройства и уеб браузъри, всъщност са от един и същ потребител. Важна подробност е, че този тип проследяване трябва да бъде допълнително настроено, тъй като фабрично Google Analytics не отчита дейността на един потребител през различни устройства. В случай, че активираме Cross-device проследяването, ще имаме много повече данни, които да бъдат полезни в маркетинговата ни стратегия.

Например: отчитаме, че повечето потребители на уебсайта ни използват мобилни устройства, за да влязат, но не правят поръчка. Също така отчитаме, че потребителите, които използват компютри, пазаруват доста често. Без функцията Cross-device проследяване не бихме могли да разберем, че голяма част от тези потребители са направили първоначалното си проучване на телефон и след са инициирали покупка през компютъра си. В заключение можем да кажем, че ако искаме да имаме повече информация относно влиянието, което оказват маркетинговите ни стратегии, е задължително да използваме Cross-device проследяване.