„ГАМИ“ ЕООД

Изработка на онлайн магазин на "ГАМИ" ЕООД. Освен изработката на онлайн магазина, имахме поставена задача и за интеграция на складовия софтуер на microinvest за пълна синхронизация на продуктите и поръчките.

Нашите проекти

Всички проекти