Какво е Google Analytics и какво можем да научим от там?

Основни характеристики на Google Analytics

Google Analytics е безплатен инструмент за уеб анализ, създаден от Google, който събира данни за потребителите, посещаващи Вашия уебсайт. Анализът се извършва чрез вграждане на специален JavaScript код в уебсайта, който събира нужната информация и я изпраща до Google Analytics. Данните, получавани от Google Analytics, са почти безкрайни и с достатъчно доброто им анализиране можете да си отговорите на почти всеки въпрос свързан с Вашия уебсайт.

Данните, които Google Analytics събира по време на анализа на трафика на уебсайта, могат да съдържат следната информация за потребителите:

  • как даденият потребител е стигнал до сайта (с помощта на търсачка, връзка от друг сайт, директен вход чрез въвеждане на уеб адрес);
  • местонахождението им;
  • какъв е използваният софтуер (операционна система, браузър, тип устройство);
  • колко дълго са преглеждали определената страница, какви други страници са проверили, както и какви ключови думи използват потребителите.

Обобщение на тези данни може да се види под формата на отчети, които могат да бъдат генерирани автоматично или създадени от самите Вас.

Добре анализирана и правилно интерпретирана, цялата информация по-горе може да Ви помогне в усъвършенстването на Вашия уебсайт и по-доброто му адаптиране към нуждите и изискванията на клиентите.

Начин на работа на GA

Google Analytics поставя няколко реда проследяващ код в кода на Вашия уебсайт и по този начин записва различни дейности на потребители, когато те посещават уебсайта, както и анализира характеристиките възраст, пол, интереси на тези потребители. Тази информация се изпраща до сървъра на Google Analytics след като потребителят излезе от Вашия уебсайт.

Google Analytics обобщава данните, събрани от Вашия уебсайт, основно от четири нива:

  • потребителско ниво (Users) – свързано с действия от всеки потребител;
  • ниво на сесия (Session);
  • ниво на преглед на страница (Pageview) – всяка посетена страница;
  • ниво на събитието (Event) – кликвания върху бутони, гледане на видео и т.н.

Google Analytics 4

През октомври 2020 г. Google обяви и пускането на новата версия Google Analytics 4 (GA4).  Главната причина за предприемането на тази промяна е фактът, че през последните години онлайн индустрията е изправена пред няколко големи предизвикателства – да осигури защитено и поверително съхранение на данните на потребителите си и да унифицира информацията за потребителското поведение от приложенията и уебсайтовете едновременно. Именно новата версия на Google Analytics прави всичко това възможно.

Основно предимство на Google Analytics  4 е, че чрез него не само получавате данни за поведението на потребителя според устройството и платформата, които използва, а фокусът е по-скоро върху начина, по който потребителите влизат в интеракция с Вашия бизнес. Това означава, че се използват много по-концентрирани начини за анализ на потребителското поведение. Конкретен пример е инсталирането на дадено мобилно приложение. Благодарение на новата версия на GA виждате по какъв път минава всеки потребител преди да инсталира даденото приложение и дали въобще пазарува от него.